Chương trình - Dự án

Chiến lược phát triển VSSA từa năm 2020-2025 tại Cà Mau

31/03/2021 12:00
    Màu chữ Cỡ chữ

Cà Mau phát triển một ngành công nghiệp sản xuất tôm năng động và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, công bằng về sinh kế và cơ hội phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tỉnh Cà Mau có hơn 300.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có hơn 280.000 ha nuôi tôm nước lợ, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm của Việt Nam. Sản lượng tôm hàng năm của Cà Mau đạt khoảng 180.000 tấn, chiếm 22% tổng sản lượng tôm toàn quốc.

Ngành tôm Cà Mau nói riêng và Việt Nam nói chung đã đạt được những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, thương hiệu tôm Việt Nam chưa được công nhận rộng rãi trên thị trường thế giới về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm môi trường và xã hội. Những năm gần đây, ngành tôm Việt Nam đã đẩy mạnh cải tiến công nghệ và phát triển bền vững.

Ngành tôm Cà Mau đang gặp phải nhiều thách thức lớn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành như: thiếu dịch vụ vốn và tài chính thích hợp, thiếu sự liên kết và điều phối trong ngành, nhân lực hạn chế và thiếu, nguồn nguyên liệu chưa đảm bảo, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh nhiều, chất lượng vật tư đầu vào không ổn định và giá tăng cao, giá bán sản phẩm biến động lớn, chất lượng giống kém, chưa áp dụng công nghệ cao, và một số thách thức khác nữa. Do đó, ngành tôm Cà Mau cần xây dựng một liên minh/tổ chức ngành nhằm đoàn kết và điều phối các bên liên quan, huy động nguồn lực và chia sẻ trách nhiệm phát triển ngành bền vững về mặt môi trường, xã hội, hiệu quả kinh tế và thương mại. Liên minh tôm bền vững đóng vai trò chủ động hỗ trợ: Tiếp cận và vận động chính sách; Thúc đẩy cải tiến công nghệ sản xuất và chế biến để giảm chi phí, tăng chất lượng, và giảm tác động môi trường; Tăng cường liên kết chuỗi, và huy động nguồn lực giải quyết các vấn đề của ngành; Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và kinh doanh toàn cầu ngành tôm Cà Mau; Phát triển thương hiệu tôm Cà Mau và Việt Nam trên thị trường thế giới.

Với 04 chiến lược do VSSA đề ra tại Hội thảo “Tham vấn chiến lược phát triển VSSA 2020- 2025” vào chiều ngày 31/3/2021:

Thứ nhất, nâng cấp vùng nguyên liệu và liên kết chuỗi cung ứng tôm sạch và bền vững tuân theo các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế (Seafood Watch, ASC, BAP, Naturland, EU Organic);

Thứ hai, thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ mới trong khâu nuôi, chế biến và chuỗi cung ứng tôm Cà Mau;

Thứ ba, mở rộng thị trường tôm sạch và bền vững trong nước và quốc tế, phát triển thương hiệu và các kênh phân phối cho sản phẩm tôm đạt chất lượng;

Thứ tư, vận động chính sách hỗ trợ, các cơ chế tài chính, xây dựng Quỹ nuôi trồng thủy sản, và cơ chế đầu tư phát triển ngành tôm bền vững. Trên cơ sở dự báo triển vọng thị trường, thông tin về tiềm năng và lợi thế của ngành tôm Cà Mau, VSSA quyết tâm đưa ngành tôm Cà Mau tiếp tục đứng đầu cả về sản lượng, năng lực chế biến, kim ngạch xuất khẩu, mang lại lợi ích hài hoà giữa các bên trong chuỗi sản xuất…

VSSA sẽ dẫn dắt ngành tôm Cà Mau đạt vị trí dẫn đầu thị trường khu vực và thế giới về chất lượng, bền vững môi trường và trách nhiệm xã hội, thông qua phát triển bền vững chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ mới và cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho ngành tôm.

Như Ý

Các tin khác