Chương trình - Dự án

Đề xuất hõ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo vùng ven biển

26/04/2021 09:31
    Màu chữ Cỡ chữ

Sáng ngày 23/4, Ban quản lý dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển tỉnh Cà Mau ( gọi tắc là dự án GCF Cà Mau) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Giám đốc Dự án GCF Cà Mau Trần Văn Thức dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2020 Ban quản lý dự án GCF Cà Mau đã tổ chức trồng rừng, phục hồi rừng được 505/524 ha, đạt 96,3% kế hoạch; tổ chức giám sát phục hồi rừng ngập mặn ( giám sát Carbon) trên diện tích rừng ngập mặn là 2.509 ha; tổ chức hỗ trợ triển khai 12 mô hình nuôi thủy sản kết hợp với tán rừng ngập mặn tại 12 xã, thị trấn thuộc 4 huyện ven biển, trong đó có hỗ trợ 12.018.000 con tôm sú giống giai đoạn 2 và 741.200 con giống đạt yêu cầu chất lượng. Qua những hoạt động trên đã hỗ trợ sinh kế cho gần 500 hộ dân, nhiều diện tích rừng được phục hồi góp phần nâng cao độ che phủ của rừng ngập mặn. Đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân hiểu biết thêm về giá trị của rừng ngập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của dự án GCF Cà Mau

Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021, Ban quản lý dự án GCF Cà Mau tập trung vào 03 hợp phần lớn gồm: trồng rừng mới và trồng bổ sung rừng ngập mặn là 552 ha, khoán bảo vệ rừng là 1.389 ha, tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho 372 hộ dân ở 11 xã thị trấn trong vùng dự án, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản đối với tôm sinh thái Cà Mau; tổ chức tập huấn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật đối với 23 xã, thị trấn. Đề xuất nhà tài trợ hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ dân nghèo ở 6 huyện ven biển nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hiện dự án GCF Cà Mau đang cùng các ngành chuẩn bị thiết kế mẫu nhà thích hợp và triển khai thực hiện khi nhà tài trợ chấp thuận./.

Tin và ảnh: Văn Bạch

Các tin khác