Thông báo

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn vào lúc 14h ngày 17/6/2022 tại Hội trường Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

08/06/2022 12:00
    Màu chữ Cỡ chữ

Chi tiết tải file đính kèm

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Các tin khác