Thông báo

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập các Tổ Nghiệp vụ giúp việc Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

18/07/2022 08:04
    Màu chữ Cỡ chữ

Nhằm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (viết tắt là chống khai thác IUU). Triển khai, thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU. Ngày 15/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập các Tổ Nghiệp vụ giúp việc Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

UBND tỉnh

Các tin khác