Thông báo

Thông báo việc lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá lâm sản khai thác chính rừng trồng năm 2022 tại một số Liên tiểu khu của Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi

04/08/2022 02:49
    Màu chữ Cỡ chữ

Thông báo việc lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá lâm sản khai thác chính rừng trồng năm 2022 tại một số Liên tiểu khu của Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi.

Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 04-08/8/2022.

Địa điểm: Phòng Tổ chức-Hành chính Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi (ấp Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau)

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 02903 872643 hoặc 0917379496 (gặp Nhân)

Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi

Các tin khác