Thông báo

Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng thông báo tuyển dụng viên chức tại 04 vị trí (Văn thư+ Thủ quỹ, Quản lý bảo vệ rừng (02), kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng)

06/05/2022 10:58
    Màu chữ Cỡ chữ

Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng thông báo tuyển dụng viên chức tại 04 vị trí (Văn thư+ Thủ quỹ, Quản lý bảo vệ rừng (02), kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng)

Chi tiết xem file đính kèm

Ban QLRPH Kiến Vàng

Các tin khác