Thông báo

Thông báo lực chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản rừng sản xuất tại các Tiểu khu 167-168, 171-173 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng (giá khởi điểm 2.825.757.000 đồng)

25/05/2022 12:00
    Màu chữ Cỡ chữ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng

Các tin khác