Thông báo

Tổ chức bán đấu giá tài sản Lâm sản khai thác theo đám rừng phòng hộ năm 2022 tại các Tiểu Khu 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng. Giá khởi điểm: 6.557.189.000 đồng. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày12/5/2022

06/05/2022 10:54
    Màu chữ Cỡ chữ

Căn cứ vào nhu cầu thuê đơn vị tổ chức đấu giá tài sản của đơn vị.

Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng, địa chỉ: Xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, thông báo bán đấu giá: Lâm sản khai thác theo đám rừng phòng hộ năm 2022 tại các Tiểu Khu 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng.

Giá khởi điểm: 6.557.189.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu một trăm chín mươi tám ngàn đồng đồng)

Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc bán đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thể hiện nguồn vốn đăng ký kinh doanh (thông qua báo cáo tài chính), số lượng đấu giá viên, số hợp đồng đấu giá thành đối với loại tài sản tương tự trong năm 2021;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

Các Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ với các tiêu chí nêu trên về Ban quản lý Rừng Phòng hộ Kiến Vàng trong thời hạn thông báo.

Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá ngang bằng về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có hợp đồng và tổ chức đấu giá thành tài sản do Ban quản lý Rừng Phòng hộ Kiến Vàng uỷ quyền đấu giá các năm trước.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày12/5/2022 tại Ban quản lý rừng Phòng hộ Kiến Vàng hoặc qua số điện thoại: 02903.874375 hoặc 0918.404.753 để được hướng dẫn chi tiết.

Ban QLRPH Kiến Vàng

Các tin khác