Thông báo

Thông báo việc tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý các cảng cá Cà Mau đối với 04 vị trí: Kế toán, Tổ chức nhân sự, Kỹ thuật viên (sửa chữa), Thu dịch vụ. Thời gian nhận hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Ban quản lý các cảng cá (Phòng Tổ chức-Hành chính) Số 04 khóm 7 phường 8, thành phố Cà Mau Số điện thoại liên hệ: 02906 563.764

29/07/2022 10:09
    Màu chữ Cỡ chữ

Thông báo việc tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý các cảng cá Cà Mau đối với 04 vị trí: Kế toán, Tổ chức nhân sự, Kỹ thuật viên (sửa chữa), Thu dịch vụ.

Thời gian nhận hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Ban quản lý các cảng cá (Phòng Tổ chức-Hành chính) Số 04 khóm 7 phường 8, thành phố Cà Mau

Số điện thoại liên hệ: 02906 563.764

Ban Quản lý các cảng cá Cà Mau

Các tin khác