Chương trình - Dự án

Nâng cao sinh kế cho người dân ven biển

26/04/2021 04:43
    Màu chữ Cỡ chữ

Sáng nay (26/4) Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ khởi động Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng động dễ bị tổn thương”. Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đến dự.

Đây là dự án viện trợ nước ngoài không hoàn lại do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới, Đức tài trợ với tổng kinh phí là 800.000 EUR. Dự án sẽ triển khai trong 3 năm bắt đầu từ tháng 4/2021, được thực hiện tại xã Đất Mũi thuộc địa bàn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và xã Tam Giang Đông thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang. Mục tiêu của dự án là tăng cường việc tích lũy Carbon của rừng ngập mặn phòng hộ thông qua các nỗ lực bảo tồn chung của Chính phủ và cộng đồng địa phương, như một phần của cách tiếp cận đồng quản lý; sinh kế của cộng đồng người nghèo và dễ bị tổn thương sống ở vùng rừng ngập mặn được nâng cao mà không ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường và khí hậu; các phương pháp đồng phát triển vừa bảo tồn vừa phát triển sinh kế trong rừng ngập mặn được nhân rộng, lồng ghép trong các chính sách cấp quốc gia và cấp tỉnh để tăng cường bảo vệ khí hậu trong các hệ sinh thái độc đáo nhưng dễ tổn thương.

Đại biểu tham dự lễ khởi động dự án ( Trong ảnh Phó Giám đốc Sở NN và PTNT Trần Văn Thức - đứng giữa) phát biểu tại buổi lễ khời động dự án.

Khi dự án được đưa vào triển khai tại vùng rừng ngập mặn ven biển sẽ hỗ trợ cho 02 đơn vị quản lý rừng trong công tác bảo tồn tài nguyên rừng, biển, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư ven biển và tạo điều kiện giúp người dân sống trên lâm phần chuyển đổi ngành nghề, nâng cao sinh kế cộng đồng thông qua việc triển khai các mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng ven biển./.

Tin và ảnh: Văn bạch

Các tin khác