• Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Báo Cà Mau; Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau; UBND các huyện và thành phố Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo nội dung Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND, ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Cà Mau.

 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06 ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06). 

 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Chi thị số 02 ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (Chỉ thị số 02).

 • Tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau.

 • Theo mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Cà Mau (chương trình) vừa được UBND tỉnh ban hành, phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm 25 và đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

 • Ngày 30/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định công bố triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 • 1. Hiểu đúng và cần linh hoạt hơn trong cấp hồ sơ giấy tờ

  2. Sử dụng dịch vụ công trong xử lý vi phạm giao thông

  3. Hơn 90% người dân sẽ có Hồ sơ sức khỏe điện tử sử dụng trong khám chữa bệnh

  4. 20% người dân sẽ sử dụng định danh điện tử trong năm 2022

  5. Hướng tới mục tiêu 85% dân số Việt Nam có điện thoại thông minh trong năm 2022

  6. Hướng dẫn chi tiết quy định khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam

  7. Lấp lỗ hổng cấp phép tàu rời bến thủy

  8. Đề xuất coi cấp chứng nhận F0, F0 khỏi bệnh như một dịch vụ công trực tuyến

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính phải bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương; chủ động thích ứng; an toàn, hiệu quả; phục hồi, phát triển”, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 • Lộ trình thực hiện cải cách hành chính (CCHC) xác định lấy người làm trung tâm, xây dựng Chính phủ kiến tạo phục vụ Nhân dân. Theo đó, phải giải quyết bài toán đảm bảo thống nhất trong quá trình chỉ đạo điều hành nói chung cũng như thống nhất tập trung các cơ sở dữ liệu (CSDL) có kết nối chia sẻ với nhau. Và Ðề án “Phát triển ứng dụng Dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025” vừa được UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai sẽ đáp ứng được yêu cầu đó.

 • Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài, ngày 7/2 (mùng 7 tháng Giêng), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh khẩn trương bắt tay vào công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022. Tất cả đều mang tâm thế phấn khởi, vui vẻ, với nhiều niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới thắng lợi.

 • Trang đầu 12345678910 Trang cuối