• Dự án Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069) đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận tại Công văn số 703/UBND-NNTN ngày 23/02/2021 và thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện tại Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 11/6/2021.

  • Ngày 28 tháng 5 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 703/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

  • Sáng nay (26/4) Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ khởi động Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng động dễ bị tổn thương”. Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đến dự.

  • Sáng ngày 23/4, Ban quản lý dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển tỉnh Cà Mau ( gọi tắc là dự án GCF Cà Mau) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Giám đốc Dự án GCF Cà Mau Trần Văn Thức dự và chủ trì hội nghị.

  • Cà Mau phát triển một ngành công nghiệp sản xuất tôm năng động và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, công bằng về sinh kế và cơ hội phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.

  • Sáng nay (22/3) Đoàn công tác của tổ chức WWF Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Cố vấn cao cấp dự án đầu tư Tôm – Lúa làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử tiếp và làm việc với đoàn.

  • Ngày 20/11/2020 Tổ tư vấn - Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp đánh giá, chấm điểm sơ khảo đợt 2 Ông Đỗ Vũ Thiên Ân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Tổ phó Tổ Tư vấn chủ trì.

  • Sáng ngày 29/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam đã chính thức ra mắt và tiến hành đại hội thành lập sau 3 năm chuẩn bị nhân lực.

  • Chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Cà Mau giai đoạn II (gọi tắt là Chương trình UN-REDD giai đoạn II tỉnh Cà Mau) dự kiến sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 31/12/2018. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kiêm Giám đốc Ban quản lý chương trình UN-REDD II, tỉnh Cà Mau Trần Văn Thức thông tin

  • Trong tháng 11 này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ khởi động “Phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý, điều hành, phát triển ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn I” sau một thời gian chạy thử nghiệm. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Dương Quốc Mỹ thông tin.

  • Trang đầu 12345 Trang cuối