Ban quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi

Display portlet menu
end portlet menu bar
  • Ban Quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi có chức năng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng thuộc phạm vi được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

    Ban Quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

  • Trang đầu 1 Trang cuối