• Lãnh đạo cơ quan gồm:

  1. Ông: Phan Hoàng Vũ, Giám đốc - Phụ trách chung.

  2. Ông: Tô Quốc Nam, Phó giám đốc - Phụ trách lĩnh vực Thủy lợi, xây dựng cơ bản.

  3. Ông: Trần Văn Thức, Phó giám đốc - Phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp.

  4. Ông: Châu Công Bằng, Phó giám đốc - Phụ trách lĩnh vực thủy sản.

  5. Ông: Nguyễn Văn Quân, Phó giám đốc - Phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn.

 • Trang đầu 1 Trang cuối