Sơ đồ bộ máy tổ chức

Display portlet menu
end portlet menu bar
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc; và các phòng chuyên môn là 04 phòng ; 06 Chi cục thuộc Sở và 12 đơn vị trực thuộc Sở
     

  • Trang đầu 1 Trang cuối