Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.
- Địa chỉ: 49A Hùng Vương – phường 5 – thành phố Cà Mau – tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 0290.3831500
- Fax: 0290.3832937
- Email: sonnptnt@camau.gov.vn
Vui lòng điền đẩy đủ những thông tin dưới đây, để chúng tôi có thể liên hệ với bạn tốt hơn!