• Chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển nông thôn là yêu cầu tất yếu khách quan và là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cả hệ thống, của ngành, doanh nghiệp, khoa học công nghệ và đặc biệt là người nông dân; là phương thức để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp thông minh, nông thôn hiện đại, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong chuỗi sản xuất, chế biến, thị trường và nền kinh tế.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

 • Lương thực thực phẩm là nhu cầu thiết yếu của con người, là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia. Hệ thống lương thực thực phẩm liên quan đến mọi khía cạnh đời sống của con người. Sức khỏe của các hệ thống lương thực thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mỗi người, cũng như sức khỏe môi trường, nền kinh tế và văn hóa. Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững sẽ giúp chúng ta chấm dứt đói nghèo và tiến bộ. Do đó, chúng ta phải sớm tìm ra phương án tái cấu trúc và vận hành hệ thống lương thực thực phẩm quốc gia, các phương án giải quyết những vấn đề đang phát sinh; xác định hướng đi phù hợp với thực tế cấp quốc gia và địa phương nhằm chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam theo hướng toàn diện, bền vững và có khả năng chống chịu hơn.

 • Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, ban hành; tự kiểm tra, kiểm tra rà soát; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch công tác xây dựng; tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 như sau:

 • Với lợi thế là địa phương có điều kiện sản xuất nông nghiệp đa dạng, qua gần 5 năm triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Cà Mau đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như thực hiện kết hợp nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn, phát triển tôm – lúa hữu cơ đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, nâng cao giá trị, chuyển đổi vật nuôi không cần đồng cỏ, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư về vùng nguyên liệu Cà Mau, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm, có nhiều chính sách và hỗ trợ để doanh nghiệp cùng nông dân thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả,… ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được khơi thông.

 • UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
    

 • Hôm qua (20/12)  Ban quản lý chương trình UN –REDD II, Cà Mau tổ chức cuộc họp công bố kết quả phối hợp thực hiện xây dựng mô hình rừng – thủy sản bền vững. 

 • (Thủy sản Việt Nam) - Tại Cần Thơ trong ngày 9 và 10/11 diễn ra Ngày Hà Lan có chủ đề “Hướng tới tương lai bền vững cho ĐBSCL” với các cuộc hội thảo về phát triển nông nghiệp và nuôi tôm bền vững.

 • - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó sử dụng 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia để ưu tiên bố trí cho các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, gia cố hệ thống đê xung yếu, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

 • Trang đầu 123 Trang cuối