• “Tập trung chỉ đạo sản xuất, tăng cường công tác bảo vệ đê biển. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và tham mưu tốt cho UBND tỉnh về một số nội dung trọng tâm của ngành”. Đó là một số nội dung trọng tâm được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau Phan Hoàng Vũ chỉ đạo tại buổi họp thường kỳ tháng 7 và triển khai một số nội dung trọng tâm của ngành tháng 8 diễn ra vào sáng nay (11/8).

 • Thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bản tỉnh Cà Mau (đợt 5/2022)

 • Tháng 10 năm 2021, Dự án “Hệ thống quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản rừng ngập mặn ở Cà Mau” (Dự án AQUAM Cà Mau) do Chương trình đổi mới Australia - Việt Nam, Aus4Innovation viện trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Dự án triển khai với mục tiêu là xây dựng hệ thống giám sát môi trường nước và rừng ngập mặn phục vụ cho nuôi trồng thủy sản sinh thái bền vững, có tính thích ứng cao với biến đổi khí hậu.

 • Chiều nay (03/8) Chi bộ Tổ chức – Hành chính trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau Phan Hoàng Vũ dự và chỉ đạo đại hội. Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

 • Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐU, ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng, Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 20/7/2022 về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Thời gian quán triệt: Từ ngày 21-22/7/2022, hình thức quán triệt: Trực tuyến (do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tổ chức quán triệt).

 • Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị: Cùng với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể; có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn.

 • (11/08/2022)
 • (04/08/2022)
 • (25/07/2022)
 • (23/07/2022)
 • (10/07/2022)
 • (07/07/2022)
 • (30/06/2022)
 • (06/05/2022)
 • (30/03/2022)
 • (25/03/2022)
 • (08/03/2022)
 • (07/02/2022)
 • (31/05/2022)
 • (26/05/2022)
 • (21/05/2022)
 • (12/02/2022)
 • (14/01/2022)
 • (12/01/2022)
 • (25/11/2021)
 • (20/11/2021)
 • (22/07/2021)
 • (22/07/2021)
 • (22/07/2021)
 • (25/03/2021)
 • (29/06/2022)
 • (29/05/2022)
 • (25/05/2022)
 • (30/03/2022)
 • (28/02/2022)
 • (16/12/2021)
 • (08/02/2022)
 • (29/11/2021)
 • (20/07/2021)
 • (13/01/2021)
 • (11/12/2019)
 • (03/09/2019)
 • (07/03/2022)
 • (06/07/2021)
 • (26/04/2021)
 • (26/04/2021)
 • (31/03/2021)
 • (22/03/2021)
 • (29/06/2022)
 • (29/05/2022)
 • (20/05/2022)
 • (25/04/2022)
 • (02/04/2022)
 • (31/03/2022)