• Thông báo danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp (Tuần 28, tính đến ngày 08/7/2022)​

  • Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản; nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau thông báo: 

  • Các cơ quan nhà nước khác, các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Trung ương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc khu vực tư khi chủ động kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia thực hiện áp dụng theo hướng dẫn này

  • Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trần Văn Thời hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2022 (thời gian được tính theo dương lịch) trên địa bàn huyện

  • Căn cứ Khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022 của Tổng cục thuỷ sản. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, mùa khô 2021-2022, tình hình thời tiết, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đến sớm và cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Việc xác định mùa vụ nuôi phù hợp luôn là yếu tố hết sức quan trọng. Để chủ động mùa vụ nuôi trồng thuỷ sản, hạn chế rủi ro do diễn biến thời tiết và dịch bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Trên cơ sở kết quả thực hiện mùa vụ nuôi thủy sản năm 2021 và dự báo diễn biến tình hình thời tiết trong năm 2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau phối hợp các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng khung lịch mùa vụ thả giống nuôi trồng thủy sản năm 2022 đối với từng đối tượng và hình thức thả nuôi trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

  • Chi cục Kiểm lâm thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

  • Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm

  • Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi  về việc công bố hết bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi

  • Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi về việc công bố hết bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi

  • Trang đầu 12345678910 Trang cuối